بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز به سایت کانون بازنشستگان اجا استان تهران خوش آمدید.

شماره تماس با ستاد کانون   66940359

نام:
نام خانوادگی:
نام سازمان:
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
موضوع:
متن تماس:
کاربران

شناسه ، شماره شناسایی سیزده رقمی مندرج در فیش حقوقی و کلمه عبور، پنج رقم سمت راست کد ملی است مگر اینکه کلمه عبور را تغییر داده باشید.

شناسه :
کلمه عبور :
تبلیغات