بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز به سایت کانون بازنشستگان اجا استان تهران خوش آمدید.
1393/04/22

بیمه خانه و خانواده

معاونت نیروی انسانی آجا طی نامه ای به نقل از مؤسسه بیمه صبا اعلام داشته است:

کلیه بازنشستگان آجا می توانند در صورت تمایل با واریز حق بیمه یک سال بصورت یک جا به حساب شماره 4-1230846-11-10999 نزد بانک حکمت ایرانیان به نام مؤسسه صندوق بیمه بتاجا، جهت برقراری مجدد بیمه خانه و خانواده خود اقدام نمایند

کاربران

شناسه ، شماره شناسایی سیزده رقمی مندرج در فیش حقوقی و کلمه عبور، پنج رقم سمت راست کد ملی است مگر اینکه کلمه عبور را تغییر داده باشید.

شناسه :
کلمه عبور :
تبلیغات